| Българска версия   | English version      
 
| Новини | Мисии | Мнения | Анализи | Култура | Оръжие | Спорт | Галерия | Военна история | Документи

MO

предстоящо
<< Април 2014 >>
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Мнения

Бригаден генерал Живко Михайлов: Утилизираме 870 т касетъчни авиобомби

01.03.2013 | Андрей Рангелов

Разработва се нова единна униформа от дишаща материя, казва директорът на Дирекция „Логистика”. Днес, 1 март е Денят на военната логистика


- Г-н бригаден генерал, какви трансформации бяха извършени в логистичните формирования през 2012 г., имаше ли закриване и премествания на поделения, съкращения на личен състав?
- През изминалата година бяха реорганизирани 9 логистични формирования на тактическо ниво, трансформирани в съвременни структури, позволяващи ефективно изпълнение на поставените им задачи. Закрито беше едно логистично формирование от състава на бригада „Логистика” с минимален личен състав, материалните средства на което бяха преместени в районите на други формирования.

- В края на 2012 г. напуснаха ли много военнослужещи заради промените в реда за пенсиониране? Има ли достатъчно подготвени логистични кадри, които да заемат освободените места?
- В резултат на направените промени в реда за пенсиониране на военнослужещите въоръжените сили напуснаха около 650 военнослужещи, като не малка част от тях са логистични специалисти. Считам, че има достатъчно подготвени логистични кадри, които да заемат овакантените места. В тази връзка ще посоча, че вакантните длъжности в дирекцията към 31 декември 2012 г. вече са окомплектовани с военнослужещи.
За дирекцията нямаше големи сътресения, но в бригада „Логистика” имаше хора на основни длъжности, които напуснаха армията, включително командири на поделения. Но тази празнина всъщност се попълва. Направили сме предложения за курсове за обучение на експерти по логистиката във Военната академия и Националния военен университет. Завишен е и броят на слушателите в академията.

- Предстоят ли промени и съкращения на личен състав през тази година в хода на преструктурирането на въоръжените сили?
- В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2014 г., голяма част от реорганизациите в областта на логистиката бяха реализирани в периода 2011 – 2012 г. През настоящата година предстои реорганизиране на едно логистично формирование от състава на Сухопътните войски, а останалата част от трансформацията на логистичната система на въоръжените сили ще бъде завършена до края на 2014 г.

- Как се развива процесът на утилизация през последната година? Какви количества ненужни боеприпаси предстои да бъдат утилизирани през 2013 г. и кои са основните трудности пред този процес?
- През 2012 г. успешно бе завършена утилизацията на авиационните средства за поразяване, с което бе приключено изпълнението на договора за утилизация на боеприпаси от 2008 г. с „ТЕРЕМ” ЕАД. Успешно бяха утилизирани изведените от експлоатация поради изтекъл ресурс противокорабни ракети „Exocet”.
Във фирма „Дунарит” АД бяха утилизирани 183 тона боеприпаси. До инцидента в производствена база „Стралджа – Мараш” на фирма „Берета Трейдинг” ООД бяха утилизирани 148 тона боеприпаси.
През 2013 година предстои утилизация на 3998 тона основно морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване. Тъй като България е страна по Договореността от Дъблин 2008 за унищожаване на касетъчните боеприпаси, ратифицирана от Народното събрание през 2010 година от особена важност е организирането на утилизацията на около 870 тона касетъчните авиобомби.
Основен проблем при утилизацията на боеприпасите е липсата на системно планово финансиране. Не по-малко важна е сравнително ниската степен на технологичното оборудване и наличието на технологии за утилизация на боеприпаси, предлагани от българските фирми.

- Какви основни мерки се взимат в логистичните формирования, за да не се допуснат случаи като тези в Челопечене, Ловни дол и Петолъчката?
- Основните мерки за подобряване експлоатацията на бойните припаси са няколко. Не се допуска превишаване на допустимите норми за взривоопасност в хранилищата и складовите райони. Поддържа се пожарна безопасност в складовите райони. В постоянна изправност се поддържат системите за мълниезащита. Взимат се мерки за ремонт и правилна експлоатация на инфраструктурата в складовите райони. Своевременно и качествено се извършват техническите прегледи и регламентните работи на боеприпасите. По план се провеждат годишни полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпасите. Подобрява се охраната на складовите райони чрез въвеждане на периферни и обектови сигнално-охранителни системи, пожароизвестяване и видео наблюдение. Повишава се професионалната квалификация на обслужващия личен състав. Следи се за недопускане на нарушения на правилата за съвместно съхранение и правилна експлоатация на боеприпасите в хранилищата. Извършва се актуализация на съществуващата нормативна база.

- Вече повече от година е в сила новият начин, по който военнослужещите се снабдяват с униформи. Какви са резултатите и изводите от прилагането на тази система? Предвиждат ли се промени в нея?
- През 2011 г., със заповед на министъра на отбраната, за униформеното облекло от камуфлажен плат беше въведен нов способ за осигуряване на военнослужещите – чрез предоставяне на неизключителна лицензия за ползване на дизайни, собственост на Министерство на отбраната. С този способ се даде възможност на военнослужещите да изготвят лични заявки за необходимото им униформено облекло по вид, ръст, размер и т. н. при избран от тях лицензополучател.
От него за 2011 г. се възползваха над 7 000 военнослужещи, заявили и получили облекла от камуфлажен плат, на обща стойност 1 800 000 лв. През 2012 г. по този начин се сключиха лицензионни договори за 2012 и 2013 г., като чрез тях се дава възможност на военнослужещите да се осигуряват и с кожени полушуби.
На този етап способът се прилага само за облеклата от камуфлажен плат и кожените полушуби, поради липса на патент на МО за останалите номенклатури вещево имущество. Способът е перспективен, има антикорупционно действие (военнослужещият сам си избира фирмата) и след придобиване на патент за всички основни видове облекла и обувки, ще позволи преминаването към осигуряване чрез (рамкови – за 3-4 години) лицензионни договори, което ще допринесе за по-пълното осигуряване на военнослужещите с полагащото им се имущество от избран от тях производител.
Стремежът ни е способът да обхване повече артикули. За другото вещево имущество също може да разработим лицензионни договори – както за ежедневното облекло, така и за обувките. За целта трябва да разработим дизайнерски проекти, да бъде издаден лиценз на МО, който ние вече да предоставим на фирмите. Считаме, че този път е перспективен. Разработили сме и визия за осигуряването на военнослужещите с вещево имущество.
От началото на март предстои провеждането на войскови изпитания на ново камуфлирано облекло. До края на май ще проведем тези изпитания с определени формирования от трите вида въоръжени сили. След това ще се направи предложение до Съвета по въоръженията за одобрение и приемане на въоръжение. В случая се изискват и малко повече финансови средства, като се предвижда увеличаване на лимита на военнослужещите за вещево имущество.
Става въпрос за единна униформа – тоест единна тъкан и единна разпетновка за територията на страната. За мисиите е възможно да се допуска и пустинна разпетновка. Но идеята е да имаме единна, отговаряща на съвременните изисквания, униформа. Тя ще е от така наречената дишаща материя. Имаме идея и да направим войскови изпитвания на полеви обувки през тази година.

- Какво е пожеланието ви към логистиците oт въоръжените сили по случай техния празник - 1 март?
- Използвам предоставената ми възможност да се обърна към всички военнослужещи и цивилни служители, работещи и работили в системата за логистично осигуряване, като им пожелая крепко здраве, семейно щастие, благополучие, сили и енергия за посрещане на новите предизвикателства и постигане на още по-големи успехи в благородната дейност по логистичното осигуряване на въоръжените сили на Република България.

-------------------------

Пилотен проект в 29 формирования

С помощ от САЩ системата стартира до края на годината


По отношение на информационната система „Логистика” вече сме в последната, трета фаза – въвеждането й в експлоатация в рамките на пилотния проект, включващ 29 формирования от Българската армия. Това каза директорът на Дирекция „Логистика на Българската армия” бригаден генерал Живко Михайлов. Проектът се финансира от американската програма FMF. Амбицията ни е до края на тази година системата да бъде въведена в експлоатация в тези поделения, въпреки голямото закъснение, което имахме през годините, отчита бригаден генерал Михайлов. В момента се извършва и

обучение на хората

които ще използват нововъведението.
Пилотният проект постепенно увеличи обхвата си, като във включените в него формирования през 2012 г. беше изградена необходимата инфраструктура, а оборудването, нужно за новоизградените комуникационно-информационни възли ще бъде доставено от американската страна именно по програмата FMF. Подписан е договор между американската страна и „Hewlett Packard” за изпълнението на последната, трета фаза на пилотния проект. След това информационна система „Логистика на БА” ще може да бъде внедрена за използване.
През 2012 г. основните усилия на логистичните органи на всички нива бяха съсредоточени за осигуряване подготовката и участието на контингентите ни в операции зад граница, в подготовката на военните формирования на територията на страната по мисиите отбрана и оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, изтъква бригаден генерал Михайлов. Едновременно се извършва и

оптимизиране на функциите

задачите и взаимовръзките в областта на логистиката.
Усилено се разработваха нови нормативни документи. Дирекцията участва активно в създаването на „Доктрина за логистиката”, която беше приета от Съвета по отбрана на 20 февруари. Това е фундаментален документ, коментира бригаден генерал Михайлов.
През октомври стартира процеса по разработване на логистичните доктрини от второ ниво - „Доктрина за придвижване и транспорт - НП -4.4”, „Доктрина за поддръжка от страната домакин - НП 4.5” и „Доктрина за медицинското осигуряване - НП - 4.10”. Продължи работата по актуализирането на нормативната база и вътрешноведомствените актове.
Представители на дирекцията проведоха две работни срещи с военното аташе на Холандия, на които бяха разисквани въпроси по организацията на логистичното осигуряване на въоръжените сили в двете държави. На тях беше споделен

холандският опит

в логистичното осигуряване на изтеглянето от Афганистан. Изключително интензивно е и сътрудничеството с Румъния.
Проведена е работна среща с представители на 21-во поддържащо командване на САЩ в Европа и са подписани „Изявления за потребности” за финансовата 2013 г. за осигуряване на дейности по поддръжка от страната домакин на въоръжените сили на САЩ, преминаващи през територията на страната.
Осигуряването на въоръжените сили с материални ресурси през 2012 г. се извършваше основно от складовите наличности, от освободени наднормативни военновременни запаси, прехвърлени за текуща издръжка на военните формирования, както и от изпълнените доставки и услуги по Единен финансов план за МТО на Министерството на отбраната за 2012 г., пояснява бригаден генерал Михайлов. Под ръководството на дирекцията с участието на експерти от въоръжените сили бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната ръководство и програма за

създаване на запаси

от материални ресурси за въоръжените сили.
Същевременно от дирекцията отчитат, че в част от военните формирования от БА се съхраняват големи количества излишни материални ресурси, което затруднява изпълнението на ежедневните задачи. На основание на представените списъци с излишните за военните формирования материални ресурси от логистичните органи от всички нива дирекция „Логистика” изготви „Списък на отбранителните продукти за снемане от употреба към 01.01.2012 г.” и „Списък на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 31.01.2012 г.”, напомня бригаден генерал Михайлов. На базата на утвърдения “Списък на отбранителни продукти за снемане от употреба към 01.01.2012 г.” се изготви График за предаването им в регионални логистични сектори на ТД „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД.
Дирекция "Логистика", съвместно с дирекции "Отбранителна политика" и "Инвестиции в отбраната" предприе действия за реализиране и/или унищожаване на излишните за МО

специални горива

Проведена беше работна среща с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и бяха обсъдени правни, финансови и технически аспекти на дейностите по освобождаването от специалните горива.
През 2012 г. усилията по медицинското осигуряване бяха насочени към подобряване на взаимодействието между медицинските органи и структури от различните командни нива в ежедневната им дейност и при осигуряване на военните контингенти участващи в мисии извън страната, както и актуализиране на ведомствената нормативна база по медицинското осигуряване. През годината бяха реализирани основните дейности по опазване здравето на личния състав и медицинското осигуряване на ежедневната дейност на военните формирования, заявява бригаден генерал Михайлов. Съвместно с ВМА беше организиран и проведен успешно годишен профилактичен

медицински преглед

на военнослужещите и периодичен медицински преглед на цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за 2012 г.
Продължи и дейността по извършване на пожаротехническо обследване на състоянието на техническите съоръжения, електрическите инсталации, системите за оповестяване и пожароизвестителните системи на обектите на военните формирования. Положителен момент в противопожарната дейност е актуализирането на всички документи по организацията на пожарната безопасност и съгласуването на плановете за пожарогасене с регионалните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, казва бригаден генерал Михайлов. Дирекция „Логистика” продължи да организира и

метрологичното осигуряване

във въоръжените сили. През октомври се състоя курс за обучение на специалисти в областта на метрологията.
Дирекцията продължи да изпълнява основната си роля за създаването и изпълнението на редица актове на министъра на отбраната и началника на отбраната, свързани с въвеждането и извеждането от експлоатация на отбранителни продукти, реда и условията за изплащане на средства за представително облекло на цивилните служители, осигуряването на безплатна храна и транспортни разходи за превоз и други.
През 2012 г. са извършени проверки за състоянието и отчета на боеприпасите в осем военни формирования. Създадена е структура на Военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност в МО и БА, като е факт и правилникът за тази дейност.

Фото Красимир Тодоров


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Мнение
Председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев: Само за месец е даден статут на 1000 души
12.04.2014 | Андрей Рангелов*

България доказва, че може и трябва да е Шенгенска граница на ЕС - Г-н Чирпанлиев, бихте ли ни дали актуална информация за най-голямата криза - бежанската вълна? - Първо, за мен е голямо удоволствие това, че имам възможността да говоря пред представители на медиите, които са свързани с Българската армия. Второ, до голяма степен овладяването на кризата с бежанците се дължи на факта, че в основата на ръководството на държавната агенция са офицери, които са преминали през Военна академия и стратегически академии на натовски държави, участвали са в подобен тип учения (като „VIKI